onsdag 17 december 2008

Titta vi flyger!


Uppdrag 3 i "Teknikspanarna" (http://www.teknikspanarna.se/) handlade om aerodynamik och att utifrån ritningar vika tre olika modeller av pappersflygplan. Mycket lärorikt att följa en skriftlig instruktion - och inte helt lätt! Men det absolut svåraste var nog att som pilot inte ge sig ut på startbanan innan flygledaren (jag, såklart!) gett startsignal. Flygegenskaperna förändrades också radikalt beroende på hur lasten satts fast! Ett mycket livlig lektion, tur att vi inte flyger pappersplan varje dag...

Inga kommentarer: