måndag 19 januari 2009

Rastläxa

Efter lunchrasten idag fick alla ett "baksidespapper", och instruktionen att skriva vad de gjort, och var de gjort det under sin rast. En bra diskussion följde om varför vi har en regel om uteraster för alla följde. Fast huvudsyftet med skrivuppgiften handlade inte om frisk luft, (och vuxnas lagstadgade rätt till kafferast) utan min tanke är att återanvända deras aktiviteter och ge dem tillbaka - slumpvis - och på så sätt få dem att tänka nytt, våga något helt annat, under en rast. Återkommer med resultatet!

Inga kommentarer: