fredag 20 mars 2009

KänguruUtmaning


Idag har vi svettats tillsammans med 5 miljoner andra elever över 18 matematiska problem. Klassen har jobbat fantastiskt bra!
Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. Det finns många elever som tycker att det är roligt att tävla och det finns mycket duktiga elever som sällan får visa vad de egentligen kan som här har en chans att visa det. Tävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet. Men tävlingsdelen är endast en del av helheten. Tanken är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner.
Vill du veta mer? www.ncm.gu.se/kanguru

Inga kommentarer: