torsdag 4 juni 2009

Varför trivs inte alla i skolan?

Vi har diskuterat resultatet från elevenkäten idag (som går att se på skolans hemsida www.jarla.nacka.se), och gjort ett försök till analys av elevsvaren från 4D. I stort kan vi vara nöjda, men såklart vore det ännu bättre om 100% trivs i skolan, känner sig delaktiga, och tycker att alla vuxna bryr sig om alla barn på skolan.

Inga kommentarer: