onsdag 26 augusti 2009

I klassen visar vi hänsyn genom att:

· Respektera magiska tröskeln
· Räcka upp handen när vi vill säga något, vara tysta och lyssna när någon annan har ordet
· Respektera andras saker
· Vi har rast ute, vi arbetar på lektionen
· Vara snälla mot varandra
· Göra vårt bästa när vi arbetar
· Gärna ta hjälp av kompisar, men vi kopierar inte
· Använda ett vårdat språk
· Ge varandra arbetsro, det är ok att småprata om arbetet så länge det inte stör andra
· Gå på toaletten på våra raster, i nödfall får vi gå ifrån lektionen, men inte under genomgång.Fråga alltid läraren innan du går!

Dessa punkter har klassen idag kommit överens om.

Inga kommentarer: