måndag 14 september 2009

Grön Flagg

Kom ihåg vem ni hörde det först ifrån: Vi är numera en GrönFlagg-certifierad skola!

Grön Flagg är ett miljöledningssystem för förskola, grundskola och gymnasium. Grön Flagg är den svenska grenen av Eco-Schools, som internationellt leds av Foundation for Environmental Education (FEE). I Eco-Schools deltar drygt 40 länder. I varje land finns det en nationell koordinator för Eco-Schools och i Sverige är det Stiftelsen Håll Sverige Rent. I Sverige startade Grön Flagg hösten 1996. Idag finns det cirka 1 600 skolor och förskolor med i nätverket. Av dessa har drygt 1 000 fått den gröna flaggan. Grön Flagg är ett verktyg för ständig förbättring av arbetet inom miljö och hållbar utveckling.

Läs mer på www.hsr.se

Inga kommentarer: