torsdag 8 oktober 2009

NP - Nationella Prov

Idag (och igår) har vi genomfört två delprov från ett äldre NP i svenska. Det handlar mycket om att kunna analysera texter, både skönlitterära och tidningsartiklar, och att kunna läsa mellan raderna. Inte helt enkelt, detta ska vi träna mer på! Läsläxan, som består av dels egen läsning, dels återberättande muntligt och skriftligt, tränar också dessa färdigheter.

Inga kommentarer: