tisdag 17 maj 2011

Tom Tits

I fredags besökte hälften av alla sexorna ett regnigt Södertälje för att fördjupa kunskaperna i Fysik. Vad är eko? Hur fungerar det? Vad är en parabol? Seismograf? Ger den utslag när jag hoppar? Varför blir skuggan från ett föremål i ljuset från en blå strålkastare gul ?

Inga kommentarer: