fredag 15 maj 2009

Arbetstid

Vid ordinarie skoldags slut har en skrälldus med elever idag stannat kvar för att ta igen övertid - kvarsittning envisas gullungarna med att kalla det - tid de samlat på sig genom att vid ett flertal tillfällen komma sent in från rast. En minut hit eller dit spelar kanske inte sån stor roll, men när lektionen börjat blir det ett störande moment för de elever som kommit i tid när eftersläntrande klasskompisar kommer in under pågående arbete. Störande blir det också när sena elever inte har hört instruktionen och behöver lärarens tid till en egen genomgång av arbetet. Eller borde vi i skolan tänka helt tvärt om? Flextid? Ta rast när man vill? Och hur genomför jag det praktiskt i sådana fall? (läs: när får pedagogen rast?)

1 kommentar:

Amber sa...

Nähä! Passa tider behöver man faktiskt kunna - om inte annat så av hänsyn till andra som störs och/eller ska vänta. Flexande kan man hänvisa till lektioner som inte har någon genomgång eller instruktion.

Tycker jag, som skulle gå i taket om eleverna kom för sent. Eh, som går i taket de få gånger det händer...