torsdag 28 maj 2009

Vad gör pedagogen i skolan när eleverna gått hem?

Idag är det det Stora Dagen - Konsert! När eleverna gick hem redan kl. 13 har jag haft lönesamtal med min chef, besökt blodbussen vid Stadshuset, samt tillsammans med arbetslaget bestämt väsentligheter inför höstterminen, som t.ex. vilka slags pennor vi ska köpa...