torsdag 11 februari 2010

Beslutet att åka till Ängsholmen i sexan ifrågasattes idag av sex högjludda elever, där de kände sig svikna att inte själva ha kunnat påverka målet för lägerskolan. En något hetsig diskussion utbröt på klassrådet, där jag fick försvara vårt vuxenbeslut om lägerskola. Dock ska det påpekas att övriga 20 är mycket nöjda med Ängsholmsresan, fast inte så högljutt nöjda!

Inga kommentarer: