fredag 26 februari 2010

Tackochhejdå veckobrev

Klassen beslutade vid ett klassråd i förra veckan att "befria" sin lärare från veckobrevsskrivning. De flesta elever var mycket positiva till beslutet, och läraren anser att alla skrivsituationer som eleverna utsätts för är positiva, allrahelst när de utför dem helt frivilligt! Klassvärdarna skrev en utförlig och personlig veckorapport som ni föräldrar fått ta del av. De ligger dessutom i vårt virtuella klassrum på Skolportalen (som ni snart kommer att kunna ta del av)!

Inga kommentarer: