onsdag 24 mars 2010

Känguru-utmaning

Kängurutävlingen är en internationell matematiktävling med fler än 5 miljoner delatagare från omkring 40 länder. Det var 21 kniviga problem som skulle lösas, och eleverna fick själva välja om de ville delta, och då lösa uppgifterna individuellt, eller om de hellre ville utföra uppgifterna utom tävlan, och då lösa uppgifterna i grupp i stället. Ungefär hälften valde att arbeta individuellt. Eftermiddagen har jag ägnat åt rättande, och det är alldeles lysande resultat som eleverna presterat. Så småningom finns alla problem på www.ncm.gu.se/kanguru att hämta, och då kan du själv se att problemen verkligen är något att bita i. G&L fick stående ovationer från klaskamraterna när deras lösningsfrekvens blev 83%. Uppgifterna är INTE anpassade för år 5!

Inga kommentarer: