måndag 15 mars 2010

Kemiförsök


Vilket kan det hemliga pulvret vara? Vi har börjat ett nytt arbetsområde i Kemi där det gäller att detektivarbeta sig fram till en lösning.Hur känns det? Hur ser det ut? Hur luktar det? Vilken är din hypotes?

Inga kommentarer: