onsdag 22 september 2010

Matematik på hög nivå

Matteläxan kan se ut på många olika sätt. Ibland kan bästa sättet att lösa uppgiften vara att göra en bild eller tabell. Ibland kan någon uppgift vara rätt knepig att lista ut, rentav verka omöjlig att lösa. Som t.ex. uppgiften eleverna hade till idag, att beräkna en restid utifrån hastigheten (70km/tim) och sträckan (25 km).
Det är absolut OK att hoppa över uppgifter man inte kan lösa själv!
Det man inte lyckats klura ut hemma hjälps vi åt med i skolan vid genomgången när läxorna samlas in.

Några mycket frustrerade elever var idag upprörda över veckans matteläxa. De berättade hur de slitit själva, tillsammans med er föräldrar och storasyskon, och blivit irriterade över svårighetsnivån på hastighetsuppgiften. Jag kan förstå känslan, att räkna på medelhastigheter är klurigt, särskilt när vi inte gjort det tidigare i skolan.
Det jag behöver bli bättre på är att i förväg "varna" eleverna för de riktigt svåra uppgifterna, å andra sidan lyckades flera elever lösa hastighetsuppgiften, kanske pga att de inte visste att uppgiften var "svår"...

4 kommentarer:

Amber sa...

Det gör väl inget att det är svårt. Går det inte hemma får ni väl göra det i skolan, men det blir bra samarbete och diskussioner av sådana uppgifter!

Göran Lindmark sa...

Jag tycker att uppgifterna ska vara anpassade till det som schemat säger att barnen ska kunna samt till det som ni har gått igenom i klassen.

Som jag uppfattar det så glappar det mellan det ni går igenom och det som kommer i läxan. Om det är på det sättet så är det inte bra.

När det gäller det du skriver om att några elever klarade de svåra uppgifterna så kan det naturligtvis vara så att de verkligen klarade uppgifterna och då är det ju bra, men det kan lika gärna vara så att det var en hjälpsam förälder eller storasyskon som gjorde det...

Matematik på hög nivå är nog bra men lagom är nog bäst.

Det är ju helt avgörande för om det ska vara kul med matte att man har barnen med sig i projektet "Matematik på hög nivå". Som det är nu så är det nog så att det finns ett antal elever som inte är särskilt intresseade att vara med i det projektet.

Utmaningen är att få alla eleverna känna sig utmanade och att de inte känner det övermäktigt, för det senare genererar inget matte intresse/självförtroende.

Tove W sa...

Matteläxan "Raggarömatte, hästtjuvarna" bygger på läroplanens mål för årskurs 5 i matematik. Enligt kursplanen är det viktigaste målet att eleven ska kunna hantera olika matematiska situationer och lösa konkreta problem i sin närmiljö. Att utmana elevernas tänkande och att ge dem goda redskap för problemlösning är en väg att nå kursplanens mål. I de allra flesta fall med matteläxan har eleverna redan räknat liknande uppgifter i skolan tidigare. I det aktuella fallet med den kluriga hastighetsuppgiften gjorde jag misstaget att inte förvarna eleverna om svårighetsgraden (och göra den till en mer frivillig utmaning), därav blogginlägget. I skolan har vi alltid gemensam genomgång av läxan, för att synliggöra olika strategier för att komma fram till en lösning. Här lär sig eleverna av varandra!Mer om kurslanemålen finns att läsa på skolverkets hemsida www.skolverket.se

Amber sa...

Din förklaring utifrån läroplanen är bra! Det svåra för lärare är ju att anpassa undervisningen till ALLA barn, med deras olika förutsättningar, och samtidigt lyfta och utmana. Det förstår inte föräldrar, vilket man kanske inte heller kan begära. Det är ju inte deras arbete.