torsdag 9 september 2010

Tematiskt arbete i år 6

Äntligen är vi igång med vårt första gemensamma temaarbete i år 6. Eleverna är blandade från alla fyra klasser. Syftet är såklart att eleverna ska lära känna varandra bättre, och att vi vuxna ska lära känna även de elever vi inte har i "vår" klass.

Mål med arbetet:
1.Veta vad demokrati är
2.Träna retorik, d.v.s. kunna prata så att andra förstår och vill lyssna
3.Veta hur Sverige styrs
4.Träna kritiskt tänkande (Valaffischer)
5.Träna på att skriva argumenterande
6.Riksdagspartiernas namn, symboler och partiledare samt blocktillhörighet
7.Veta något om hur Nacka styrs
8.Förstå att du har möjlighet att påverka

Inga kommentarer: