fredag 8 januari 2010

Med areaenheter mäter

du hur stort ett område är. km2, m2 och cm2 är areaenheter. Och så här jobbade vi med det målet idag!


Inga kommentarer: