torsdag 28 januari 2010

på decimalen

Vilket tal är störst? 37,13 eller 37,9? Talet 13 är ju större än 9! Hur kan det då vara tvärtom? Positionssystemet, med tiotal, ental, tiondelar o.s.v. gäller det att få kläm på. Uppgiften var att skriva ett tal mellan 37 och 38, därefter ställa sig i storleksordningordning med lägst tal först. Till slut blev hela klassen överens. Inte helt lätt, detta behöver vi öva på mer! (både att stå på rakt led och decimaltal)1 kommentar:

Amber sa...

Tack för bra tips inför mitt lärandeobjekt inom Learning Study! Mycket bra lektion ser det ut som - eleverna måste ha förstått en hel del av ett svårt ämne!